*07.04.1995 MB tot opheffing van MB 09.12.1975 tot vaststelling van het ambtsgebied en de administratieve standplaats van de leden van de inspectie van de brandweerdiensten van de gemeenten, de agglomeraties en de federaties (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84539
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren