10.04.1995 KB tot toekenning van financiële hulp voor de totstandbrenging van maatregelen tot coördinatie van de politietaken in het kader van de bestrijding van de grensoverschrijdende criminaliteit in de Frans-Belgische grensstreek

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84663
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren