07.04.1995 Wet wijz. KB nr. 72 van 10.11.1967 betr. het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en van wet 15.05.1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Pensioenen,
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
84698
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren