30.03.1995 KB wijz. KB 02.10.1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel en KB 17.09.1969 betr. de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het rijkspersoneel

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84833
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren