14.12.1994 BVR houdende toekenning van toelagen voor sociale vernieuwing in bepaalde gemeenten van het Vlaamse Gewest

ondertekenaar
DEMEESTER-DE MEYER Wivina - Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
DETIEGE Leona - Vlaams min. van Tewerkstelling en Sociale Aangelegenheden,
inforumnummer
85059
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren