24.03.1986 KB wijz. de reglementering betr. de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
85310
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren