*04.04.1991 KB betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, (...) personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (...) plaatselijke overheidsdiensten

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
85317
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren