17.05.1995 MB tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de n.v. Bull s.a.

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
85327
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren