19.05.1995 KB wijz. KB 21.09.1989 tot uitvoering van art. 75, par. 3 van de Bijzondere Wet 16.01.1989 betr. de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
85947
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren