*27.04.1995 Ordonnantie tot instelling van het politiek verlof voor de personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (..) uitoefening van een mandaat (...) Gewest

ondertekenaar
CHABERT Jos - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
et al.
inforumnummer
85988
essentie
...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren