*10.04.1995 KB wijz. Wet 19.12.1974 (...) betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en KB 28.09.1984 tot uitvoering van Wet 19.12.1974 (...) betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden (...) personeel

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
86482
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren