06.04.1995 Wet wijz. KB nr. 78 van 10.11.1967 betr. de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de regeling van de uitoefening van de kinesitherapie

ondertekenaar
SANTKIN Jacques - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
86591
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren