08.03.1995 BVR houdende vaststelling van regelen betr. de toekenning van projectgebonden facultatieve toelagen voor het lokale beleid

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,
inforumnummer
86598
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren