10.04.1995 KB wijz. KB 01.12.1964 betr. de controle op de lichamelijke geschiktheid vereist van gegadigden voor bepaalde overheidsbetrekkingen

ondertekenaar
SANTKIN Jacques - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
86940
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren