*01.03.1974 KB betr. de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de agglomeraties en van de federaties van gemeenten, voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten

ondertekenaar
CLOSE Edouard - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
87995
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren