22.02.1995 Dec. betr. de wetenschappelijke of maatschappelijke dienstverlening door de universiteiten of de hogescholen en betr. de relaties van de universiteiten en de hogescholen met andere rechtspersonen

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
89133
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren