24.01.1969 KB betr. de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel der gesubsidieerde onderwijsrinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk

ondertekenaar
COOLS André - Vice-Eerste Minister en Min. van Begroting,
PETRE René - Min. van het Openbaar Ambt,
inforumnummer
89807
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren