*08.11.1971 KB (...) wets- en verordeningsbepalingen (...) Wet 02.08.1971 (...) wedden, lonen, pensioenen (...) Openbare Schatkist (...) sociale zekerheid der arbeiders (...) zelfstandigen (...) consumptieprijzen worden gekoppeld

ondertekenaar
DENIS Maurice - Min. van Begroting,
HARMEGNIES Lucien - Min. van Binnenlandse Zaken,
PETRE René - Min. van het Openbaar Ambt,
inforumnummer
89985
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren