07.04.1995 KB wijz. KB 08.02.1995 tot vaststelling van de wijze waarop het fonds voor collectieve uitrusting en diensten de financiële middelen, bedoeld in art. 15, par. 2, tweede lid, van de wet 10.06.1993 tot omzetting van sommige bepalingen van het interprofessioneel akkoord van 09.12.1992, besteedt aan de toekenning van subsidies betreffende projecten voor de opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
90556
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren