*02.04.1974 KB wijz. KB 13.07.1970 betr. de schadevergoeding (...) personeelsleden van provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten (...) openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen (...) op de weg naar en van het werk

ondertekenaar
CLOSE Edouard - Min. van Binnenlandse Zaken,
et al.
inforumnummer
91139
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren