30.03.1984 KB nr. 280 wijz. Wet 03.07.1967 betr. de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
91369
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren