12.07.1995 BVR wijz. KB 27.10.1967 houdende vaststelling van de modaliteiten tot toepassing van Wet 29.03.1965 betr. de terbeschikkingstelling van leden van het onderwijzend personeel ten behoeve van jeugdorganisaties

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
91427
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren