16.07.1986 KB nr. 419 wijz. de wetgeving en de reglementering betr. de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten in de overheidssector

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
91476
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren