19.07.1995 BVR wijz. KB 10.03.1965 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der leergangen met beperkt leerplan afhangend van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
92184
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren