*31.07.1982 KB nr. 86 wijz. KB nr. 36 van 30.03.1982 tot instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé-sector, van een bijzondere en tijdelijke bijdrage ten laste van de alleenstaanden en van de (...)

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Vice-Eerste Min. en Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
92352
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren