*28.09.1982 KB nr. 96 wijz. Wet 29.06.1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, van besluitwet 10.01.1945 betr. de maatschappelijke zekerheid van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden, (...)

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
92396
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren