31.03.1984 KB nr. 282 wijz. de samengeordende wetten betr. de kinderbijslag voor loonarbeiders en houdende zekere bepalingen betr. de gezinnen

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
92488
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren