*20.04.1984 KB houdende uitvoering van art. 8 van KB nr. 227 van 09.12.1983 tot instelling voor de loon- en weddetrekkenden van de openbare en van de privé-sector van een bijzondere bijdrage ten laste van de alleenstaanden en (...)

ondertekenaar
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Vice-Eerste Min. en Min. van Openbaar Ambt,
et al.
inforumnummer
92556
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren