04.10.1995 BVR houdende goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Landmaatschappij

ondertekenaar
DEMEESTER-DE MEYER Wivina - Vlaams min. van Financiën, Begroting en Gezondheidsbeleid,
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
92576
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren