10.10.1995 KB wijz. KB 02.08.1985 houdende uitvoering van Wet 19.02.1965 betr. de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

ondertekenaar
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
inforumnummer
92749
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren