04.12.1995 KB waarbij het neerstorten van een rots op 16.10.1995 op het grondgebied van de stad Dinant alsook de andere nadelige gevolgen die hun oorsprong vinden in dit neerstorten van een rots als algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
93296
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren