*20.12.1995 BVR tot aanduiding van de nitraatgevoelige gebieden (...) Dec. 24.01.1984 (...) grondwaterbeheer (...) zones bedoeld in art. 15, par. 2 en art. 17, par. 3 van Dec. 23.01.1991 (...) bescherming (...) leefmilieu (...) meststoffen

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
93809
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren