20.12.1995 BVR wijz. BVR 27.03.1985 houdende reglementering van de handelingen binnen de waterwingebieden en de beschermingszones

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
93939
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren