20.12.1995 BVR tot vaststelling van de vergoedingen, voor de jaren 1996 en 1997, in uitvoering van art. 15, par. 9 van Dec. 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
93989
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren