22.11.1990 BBHE tot toekenning van een subsidie aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

ondertekenaar
DESIR Georges - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest,
inforumnummer
9443
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren