19.01.1996 KB tot uitvoering van art. 16 van KB 04.04.1995 houdende oprichting van het Adviesbureau voor organisatie en beheer en houdende diverse bepalingen betr. het Korps van adviseurs van het Openbaar Ambt

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
95093
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren