14.03.1996 KB wijz. KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer

ondertekenaar
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
96791
essentie

Dit besluit wijzigt KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer.
Art. 40.4.2 van dit besluit wordt als volgt gewijzigd:
'Op plaatsen waar het verkeer niet geregeld wordt door een bevoegd persoon of door ve ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren