02.06.1987 KB tot uitvoering van art. 56, 5°, van de wetten betr. de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 03.06.1970 en wijz. KB 25.10.1985 tot uitvoering van het hoofdstuk I, sectie 1, van wet 01.08.1985 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Min. van Sociale Zaken,
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
97494
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren