01.04.1996 KB tot wijziging van KB 24.02.1996 waarbij de overstromingen die zich van 20 januari tot 6 februari op het grondgebied van verschillende gemeenten hebben voorgedaan, als een algemene ramp worden erkend en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
PEETERS Jan - Staatssecretaris voor Veiligheid, voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
98624
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren