29.04.1996 MB wijz. MB 30.10.1990 tot uitvoering van art. 44 van KB 02.08.1990 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, gewijzigd bij MB 25.03.1994

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
98915
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren