*03.06.1996 KB wijz. KB 14.09.1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van art. 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurzaken, gecoördineerd op 18.07.1966, van de graden van de ambtenaren onderworpen (...)

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
99733
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren