22.05.1996 KB waarbij Wet 10.04.1995 betr. de herverdeling van de arbeid in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
99772
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren