inforum: de diensten

Deze versie is leesbaar, open, intuïtief, doelgericht, innoverend en efficiënt.

inforum 7.0 heeft alles behouden wat zich in het verleden bewezen heeft en perfect werkte in de vorige versies:

 • analyses en samenvattingen van juridische documenten,
 • relaties tussen documenten,
 • een snelle en een sterke zoekmachine,
 • filtering van documenten op: onderwerp, documenttype, jaar, enz.
 • PDF-bestanden van de oorspronkelijke teksten,
 • inschrijving op de mails van het Belgisch Staatsblad en op de thematische mails van inforum,
 • personalisatie in functie van UW interesses en bevoegdheden,
 • mogelijkheid om de meest gebruikte documenten te verzamelen in de hiervoor voorziene blokken (integrale en gecoördineerde teksten, nuttige documenten, externe linken, dossiers per thema, enz.),
 • een speciaal blok neemt constant alle nieuwigheden op binnen uw bevoegdheden,
 • een overzicht van de inwerkingtreding van de documenten,
 • gebruik van persoonlijke of publieke nota's,
 • enz...
Daarnaast biedt inforum 7.0 veel nieuwe mogelijkheden in vergelijking met vroegere versies:
 • een gesegmenteerde behandeling van de inhoud dankzij een fijnmazigere verdeling van de beleidsdomeinen voor de uiteenlopende administraties,
 • een heldere presentatie van de verschillende documenttypen dankzij duidelijke pictogrammen en een verbeterde klassering van de verschillende documenten,
 • een open blik naar de buitenwereld: de mogelijkheid bestaat om andere bronnen te consulteren en informatie te delen per e-mail,
 • de optie om nota's achter te laten en te delen tussen alle gebruikers van uw bestuur,

inforum voor de raden en de plaatselijke uitvoeringsorganen: de gemeente of het OCMW betaalt het abonnement van zijn mandatarissen

Uw bestuur bezit waarschijnlijk al een abonnement op inforum. Dit abonnement kan uitgebreid worden om toegang te geven aan:

 • het schepencollege en/of de leden van de gemeenteraad,
 • ofwel voor het vast bureau en/of de leden van de OCMW-raad.
  Dit biedt u de mogelijkheid inforum te raadplegen met dezelfde interface als de lokale overheden.
  Deze uitbreiding moet eerst, naargelang de delegatieregeling die van toepassing is in uw gemeente, ofwel door de gemeenteraad of het college, ofwel door het vast bureau of de OCMW-raad goedgekeurd worden.
  Aangezien de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van deze organen een bevoegdheid van de secretaris is, raden wij u aan hem/haar daarvan op de hoogte te stellen.
 • Aanhangsel, forfaitaire toegangsvoorwaarden en formulier met gegevens van de mandatarissen: downloaden

inforum voor de individuele mandatarissen: de mandataris neemt zelf een abonnement

Vanaf nu, naast de forfaitaire formule voor het geheel van de mandatarissen, kan iedere burgemeester, schepen, OCMW-voorzitter of raadslid zich persoonlijk abonneren op inforum, met dezelfde interface als de lokale overheden.
Er wordt een voordelig tarief aangeboden indien de gemeente of het OCMW al geabonneerd is.

 • uw gemeente of OCMW is al geabonneerd, zie onze "individuele toegangsvoorwaarden": downloaden
 • u weet niet of uw gemeente of OCMW geabonneerd is, contacteer ons.

De dagelijkse mail van het Belgisch Staatsblad met:

 • een overzicht van de inhoud van het Staatsblad die interessant is voor de gemeenten, OCMW’s, politiezone’s, enz...
 • een overzicht per gewest
 • samenvattingen, analyses en links elke dag beschikbaar vanaf 14u.

U beheert zelf uw inschrijving op deze mail.

persoonlijke mails:

 • bevatten alle verschenen juridische nieuwigheden in functie van UW interesses
 • bieden een overzicht onderverdeeld per gewest, per materie/interessesfeer en op type document:
  algemeen recht, algemene administratieve politie, bejaardensector, belastingen, bevolking, bijzondere administratieve politie, brandweer, burgerlijke stand, cultuur/sport/toerisme, economie, energie, eredienst, Europa, financiën, huisvesting, leefmilieu, maatschappelijk werker, mandatarissen, mobiliteit, onderwijs, organisatie van de politie, overheidsopdrachten, patrimoniumbeheer, personeel, privacy, ruimtelijke ordening, samenwerking (incl. intercommunales), sociale dienst, sociale zekerheid, ICT (informatie- en communicatietechnologie), tewerkstelling, werken en wegen, werking OCMW, werking van de gemeenteraad en het college, ziekenhuizen.
 • U beheert zelf uw inschrijving op deze mail en de frequentie waarmee u de mail ontvangt: dagelijks, wekelijks, maandelijks
 • U kunt zoveel persoonlijke e-mails aanmaken naar gelang u wenst!
  U wenst dagelijks op de hoogte gebracht te worden van de materie van de burgerlijke stand en de bevolkingsdienst?
  Daarnaast wilt u wekelijks een e-mail ontvangen omtrent ruimtelijke ordeling?
  Ten slotte wenst u een derde maandelijkse mail over de werking van de gemeente?

  Geen enkel probleem! Vanaf nu stelt u gemakkelijk zelf uw mailings in en geeft u ze een titel mee...

inforum esv biedt de volgende producten aan:

 • Archiefzorg/NDC [Nationale Decimale Classificatie]: alles over classificatie, archiefzorg en bewaartermijnen ... https://ndc.inforum.be
 • Hubble: alle officiële publicaties betreffende uw gemeente... https://www.hubble.be
 • Extenso: Extenso, het digitale kennisplatform voor de lokale besturen.

  Extenso is het derde luik van het VVSG-kennisnetwerk. Het is een geïntegreerde vakbibliotheek met beleidsinformatie, juridische informatie en praktijkinformatie met:

  • alle nuttige en nodige vakinformatie op één plaats
  • volledige + actuele + bruikbare + correcte informatie
  • 24/7 beschikbaarheid
  • toegang voor alle medewerkers en alle mandatarissen van het lokale bestuur (gemeente en OCMW)
  • Extenso vervangt uw bestaande abonnementen op Politeia, Inforum en Pinakes.
  • Klik hier voor de brochure

Adres

Aarlenstraat 53
1040 Brussel

IBAN: BE98 0910 1127 7893
BIC: GKCC BE BB
ESVR: BLF000103
BTW: BE0472.721.679
RPR Brussel

Contacts

Email: helpdesk@inforum.be
Telefoon: 02/238.50.64