26.04.1973 Wet tot wederinvoering van art. 51, 3°, van KB nr. 78 van 10.11.1967 betr. de geneeskunst, de uitoefening van de daaraan verbonden beroepen en de geneeskundige commissies

ondertekenaar
DE SAEGER Jos - Min. van Volksgezondheid en Leefmilieu,
VANDERPOORTEN Herman - Min. van Justitie,
inforumnummer
101366
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren