04.08.1996 Wet betr. het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk [ Codex over het welzijn op het werk - Welzijnswet ]

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
103512
essentie

Deze wet heeft tot doel de wet 10.06.1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen te vervangen. Deze nieuwe wet kadert in een geheel van maatregelen die tot doel hebben de ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren