*25.09.1996 KB (...) datum van inwerkingtreding van art. 1, 2, 3, 30, 31, 43 en 69 par. 1 van Wet 15.07.1996 wijz. Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering (...)

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
104443
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren