20.09.1996 BVR wijz. BVR 17.10.1988 tot aanwijzing van speciale beschermingszones in de zin van art. 4 van Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen 02.04.1979 inzake het behoud van de vogelstand

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling,
inforumnummer
104454
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren