*11.12.1996 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet 27.11.1996 wijz. wet 21.06.1985 betr. de technische eisen (...) voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, (...) veiligheidstoebehoren (...)

ondertekenaar
DAERDEN Michel - Min. van Vervoer,
inforumnummer
107922
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren