19.12.1990 BVE wijz. BVE 13.06.1990 houdende verdeling voor het schooljaar 1988-1989 van het krediet voor de modernisering van de uitrustingsapparatuur bedoeld in art. 32ter van de wet van 29.05.1959 wijz. sommige bepalingen van de onderwijswetgeving

ondertekenaar
COENS Daniël - Gemeenschapsmin. van Onderwijs,
inforumnummer
11802
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren