31.05.2002 BVR tot verdeling van de trekkingsrechten uit het Sociaal Impulsfonds voor het jaar 2002 onder de gemeenten van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

ondertekenaar
ANCIAUX Bert - Vlaams Min. van Cultuur, Jeugd, Stedelijk beleid, Huisvesting en Brusselse Aangelegenheden,
VAN GREMBERGEN Paul - Vlaams Min. van Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
121231
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren